Client Testimonials

“Coachningen fick mig att ifrågasätta, inse och acceptera så många delar i mig och också ta mig framåt. Jag har blivit väldigt hjälpt i att ha Annika i ryggen i livets och min hjärnas alla utmaningar. Hon snappade upp mina värdeord och ledde mig alltid tillbaka till vad som var viktigt för mig i samtalet.”

Loviza Adolfsson

” – Allt som vi har pratat om och alla övningar vi gjort kommer jag kunna använda i framtiden. Jag gillar också meditationsstunderna.”

Student from the Malmö Academy of Music who took part in the course

” – At det har åbnet op for nye måder at taenke håndtere forskellige aspekter af livet.”

Student from the Malmö Academy of Music who took part in the course

” – Hjälper dig bygga upp din inre motivation och förstå sig själv bättre. Nyttigt och viktigt inom alla områden i livet.”

Student from the Malmö Academy of Music who took part in the course

” – Att öppna upp sig själv för känslor, tankar och möjligheter. Tankesättet-sitt bästa jag.”

Student from the Malmö Academy of Music who took part in the course

” – That makes you think your life from another perspective, it gives you new ideas”

Student from the Malmö Academy of Music who took part in the course

” -Jag har fått en klarare bild på vad jag vill och vad som hindrar mig.”
Student from the Malmö Academy of Music who took part in the course

” – Kursen hjälper dig att nå dina mål”

Student from the Malmö Academy of Music who took part in the course

” – Riktigt bra! Gå den! Den ger dig super motivation och verktyg till att förändra ditt liv till det bättre!”

Student from the Malmö Academy of Music who took part in the course

” – Kursen hjälper en att hitta tankemönster man kanske inte helt är medveten om.”

Student from the Malmö Academy of Music who took part in the course