Vad klienter säger

Referenser

“The possibility of sharing my thoughts and experiences was a relief and it helped to get rid of stress and doubts that I had. It was comforting to express my feelings towards someone who has experience in these affairs.”
Eric Ortiz, clarinet

“Coachningen fick mig att ifrågasätta, inse och acceptera så många delar i mig och också ta mig framåt. Jag har blivit väldigt hjälpt i att ha Annika i ryggen i livets och min hjärnas alla utmaningar. Hon snappade upp mina värdeord och ledde mig alltid tillbaka till vad som var viktigt för mig i samtalet.”

Loviza Adolfsson

Referenser, Vad mina klienter säger, Musikercoach Annika Fredriksson
“Av dig har jag lärt att jag inte kan ändra på andra människor, men jag kan ändra på mina egna tankar om dem.”
MHM musikstuderande deltog i kurs

“Det var inte riktigt vad jag förväntade mig från början men gav något annat som är ännu viktigare för min utveckling.”

MHM musikstuderande deltog i kurs

” – Allt som vi har pratat om och alla övningar vi gjort kommer jag kunna använda i framtiden. Jag gillar också meditationsstunderna.”

MHM musikstuderande deltog i kurs

” -Jag har fått en klarare bild på vad jag vill och vad som hindrar mig.”
MHM musikstuderande deltog i kurs

” – That makes you think your life from another perspective, it gives you new ideas”

MHM musikstuderande deltog i kurs

Referenser, Vad mina klienter säger, Musikercoach Annika Fredriksson

“I realized that a lot of things we talked about were already in my thoughts, but I needed further external encouragements and reminders to look inside me and take out what needed.”

Lena, piano

Referenser, Vad mina klienter säger, Musikercoach Annika Fredriksson

“Jag har aldrig varit på något sånt här och känner att allt jag fått här är bara positivt”

MHM musikstuderande deltog i kurs

“Spännande. Lärorikt. Användbart för alla.”

MHM musikstuderande deltog i kurs

Referenser, Annika Fredriksson, musik coach

” – At det har åbnet op for nye måder at taenke håndtere forskellige aspekter af livet.”

MHM musikstuderande deltog i kurs

” – Hjälper dig bygga upp din inre motivation och förstå sig själv bättre. Nyttigt och viktigt inom alla områden i livet.”

MHM musikstuderande deltog i kurs

Referenser, Vad mina klienter säger, Musikercoach Annika Fredriksson

“Tack för all hjälp och jag tycker verkligen det har varit av stort värde att jobba med dig och coachningen! Jag märker redan att det gett resultat både i vardagen och övandet, känns verkligen jätteskönt att kunna spela mer avslappnat och hålla fokus uppe.”

Individuell coaching av MHM Student

“Jag hade ett behov av mental träning när jag sökte kursen trots att jag inte riktigt visste vad det var. Nu har jag fått verktyg och insikt i mental träning som gör att jag kan jobba vidare med det själv.”

MHM musikstuderande deltog i kurs

Referenser, Vad mina klienter säger, Musikercoach Annika Fredriksson

” – Att öppna upp sig själv för känslor, tankar och möjligheter. Tankesättet-sitt bästa jag.”

MHM musikstuderande deltog i kurs

” – Kursen hjälper dig att nå dina mål”

MHM musikstuderande deltog i kurs

” – Riktigt bra! Gå den! Den ger dig super motivation och verktyg till att förändra ditt liv till det bättre!”

MHM musikstuderande deltog i kurs

” – Kursen hjälper en att hitta tankemönster man kanske inte helt är medveten om.”

MHM musikstuderande deltog i kurs