Vad klienter säger

Referenser

”Det här har varit den mest ögonöppnande kursen jag har gått. Det har gett mig många verktyg för att må bättre, spela bättre, hålla fokus och kontrollera mitt emotionella jag. Jag har också lärt mig mycket om hur mitt sinne fungerar. Detta är en av höjdpunkterna i år och min tid i Malmö.”

MHM Oskari, deltog i kurs

Referenser, Vad mina klienter säger, Musikercoach Annika Fredriksson

“Jag har fått ett nytt perspektiv på svårigheter och spänningar jag länge kämpat med. Jag är nöjd med att samtalen hade ett större djup än jag föreställt mig. Stort tack för din kloka vägledning i samtalen”

Pia, individuell coaching

“Mental träning är mycket viktigt! Jag har många gånger erfarit att det inte spelar någon roll hur många timmar jag nöter skalor och etyder eller analyserar struktur och harmonik om jag inte är närvarande eller vet vad jag har för mål med min övning. Den här kursen önskar jag man kunde gå löpande under sin utbildning.”

MHM Cellostudent, deltog i kurs

Thank you for very valuable coaching!
I have been able to meet my feelings of nervousness while performing and have discovered new ways of practising being confident and brave which will help me develop as a musician.
I had my ‘beting’ today and I feel like the things we have worked on, being brave, present, finding joy and practising confidence have really made a difference and it gives me a lot of motivation for the future!
MHM Student, individuell coaching

Referenser, Vad mina klienter säger, Musikercoach Annika Fredriksson
“Great opportunity to learn more about yourself and how to improve playing without practicing the instrument. Also very useful knowledge outside music education.”
MHM Pauls Gendrikovs, deltog i kurs

“I´m so grateful for the coaching during this difficult time in my life.
I reached my goal that was to be more focused and relaxed. Through coaching I have released tensions and now I feel more free practicing the violin and in general.”

DKDM Copenhagen E.S, individuell coaching

“En stor grej för mig var att i de olika meditations övningarna våga öppna den annars så igenbommade dörren till olika framtidsscenarios. Jag har blivit bättre på att byta ut “måste” mot “vill”, vilket gjort mig mer produktiv men framförallt mindre ångestfylld.”
MHM Ebba, deltog i kurs

“After this course I believe more in my self.”

MHM Evdoxia Metso cello, deltog i kurs

“The possibility of sharing my thoughts and experiences was a relief and it helped to get rid of stress and doubts that I had. It was comforting to express my feelings towards someone who has experience in these affairs.”
MHM Eric Ortiz clarinet, individuell coaching

“Coachningen fick mig att ifrågasätta, inse och acceptera så många delar i mig och också ta mig framåt. Jag har blivit väldigt hjälpt i att ha Annika i ryggen i livets och min hjärnas alla utmaningar. Hon snappade upp mina värdeord och ledde mig alltid tillbaka till vad som var viktigt för mig i samtalet.”

Loviza Adolfsson, individuell coaching

“Av dig har jag lärt att jag inte kan ändra på andra människor, men jag kan ändra på mina egna tankar om dem.”
MHM Student, deltog i kurs

“Annikas skicklighet när det gäller att samla ihop alla tankar och trådar var en stor hjälp för mig. Hennes öppna och varma personlighet måste också nämnas som ett stort plus!
Min upplevelse att bli coachad är väldigt positiv och lärorik och speciellt slutet, som en Aha-upplevelse. Stort tack!

Violast, Malmö Symfoniorkester

“Det var inte riktigt vad jag förväntade mig från början men gav något annat som är ännu viktigare för min utveckling.”

MHM Student, deltog i kurs

“Jag mår bra av att reflektera och titta på mig själv ur olika perspektiv. Jag är särskild nöjd med Annikas intresse och engagemang. Tack för fina sessioner!”

Greta Högberg, ICF Coach ACC

“Jag har lärt mig hur jag kan arbeta systematiskt mot det jag vill genom att ta mindre uppnåbara steg. Kursen har hjälpt mig att må bra och att vara grundad.”

MHM Amalie Malmgren Asmild, deltog i kurs

“På kursen får man lära sig hur man fungerar mentalt och får strategier för att kunna påverka det. Ta ansvar och styra istället för att åka med. Jag har lärt mig att komma åt det jag vill inom mig i många fler situationer. Acceptans är mitt bästa vapen. Tack!”

MHM Ella, deltog i kurs

“Jag har lärt att jag kan mer än vad jag tror att jag kan. Också att de hinder som jag har mest är mentala hinder, och de kan jag arbeta med! Innan har det känts omöjligt, men nu har jag samlat en liten mental verktygslåda att använda. Jag skulle vilja ha mer såna här lektioner nästa termin också.”
MHM Student, deltog i kurs

“For me, the best part of the coaching was Annika´s presence in the moment. I have achieved a more forgiving way of dealing with myself and I believe I also got better at dealing with professional rejection in an audition. I should remain confident, happy and proud of who I am and should not let other people disturb this state.

Thank you for your help!”

Koninklijk Conservtorium Brussels, David Silva flute

“I really liked the atmosphere and the people in the group and it helped me open up. If I would tell someone about the course I would say that it is a good way of learning about yourself, your limits and how to exceed them. And I would definitely say that they would be more motivated than before the course.”
MHM Fanni, deltog i kurs

Referenser, Vad mina klienter säger, Musikercoach Annika Fredriksson

“I realized that a lot of things we talked about were already in my thoughts, but I needed further external encouragements and reminders to look inside me and take out what needed.”

MHM Lena piano, individuell coaching

“Jag har lärt mig att jag behöver släppa saker som är utom min kontroll. Det gör i sin tur att jag slappnar av mer och kan koncentrera mig bättre. Tack för att du höll kursen under hösten och att jag fick vara med!”
MHM Student, deltog i kurs

Referenser, Musik Coach Annika Fredriksson

“Jag har aldrig varit på något sånt här och känner att allt jag fått här är bara positivt”

MHM Student, deltog i kurs

“Spännande. Lärorikt. Användbart för alla.”

MHM Student, deltog i kurs

Referenser, Vad mina klienter säger, Musikercoach Annika Fredriksson
“Jag nådde mitt mål. Stämningen var öppen och bekväm. Bäst är att Annika är insatt i situationen att vara musiker.”
Frilans musiker, individuell coaching

“At det har åbnet op for nye måder at taenke håndtere forskellige aspekter af livet.”

MHM Student, deltog i kurs

“Coachningen har väckt ett intresse för personlig utveckling”

Individuell coachning av Klient inom annat yrke

Referenser, Annika Fredriksson, musik coach

“Hjälper dig bygga upp din inre motivation och förstå sig själv bättre. Nyttigt och viktigt inom alla områden i livet.”

MHM Student, deltog i kurs

“Allt som vi har pratat om och alla övningar vi gjort kommer jag kunna använda i framtiden. Jag gillar också meditationsstunderna.”

MHM Student, deltog i kurs

“Jag har fått en klarare bild på vad jag vill och vad som hindrar mig.”

MHM Student, deltog i kurs

“Jag har förbättrat min viljestyrka när jag känner mig omotiverad och jag har lärt mig att jag kan mer än vad jag tror att jag kan. Jag kände mig trygg och förstådd vid varje session. Jag kunde prata om allt, även om det jag inte kunnat dela med andra tidigare. Jag är så glad att jag fick denna fantastiska möjlighet.”

MHM Maria Regiosa oboe, individuell coaching

Referenser, Vad mina klienter säger, Musikercoach Annika Fredriksson

“Inspirerande kurs som får dig att omvärdera ditt förhållande till dig själv och ditt instrument på ett hälsosamt sätt! Tack Annika för det viktiga arbete du gör!”

MHM Elsi, deltog i kurs

“Det bästa med kursen har varit alla diskussioner och att få tänka och dela med sig och att det då känns som att det inte finns några “fel” svar.”

MHM Jim Base, deltog i kurs

“Jag känner att jag både blev avslappnad i musklerna och i tankarna av att följa träningsprogrammet. Det ger mig ett inre lugn.”

MHM Michael Nyberg, deltog i kurs

   “I have learned that I am glad that me is me and there are a lot of values in me that I did not notice until now. Mental training should be introduced for every class, step by step. When I tell someone about the course I will say that it is a course where you can arrange your thoughts, where you can see that not only you are fighting with this kind of unconfidence”
MHM Loreta, deltog i kurs

Referenser, Musik Coach Annika Fredriksson
“I really appreciate the opportunity of being part of this fantastic course. It should be a main course! Thanks very much Annika.”
MHM Maria Regiosa oboe, deltog i kurs

“Jag tror att alla behöver få redskap att hantera sin prestationsångest, vilket det kan vara mycket av i inom detta yrke. Kursen är praktisk och konkret och ger tillgång till olika verktyg inom mental träning/ avslappning/ stresshantering. Jag har insett vikten av avslappningsövningar inför en nervös situation. För mig är den insikten väldigt betydande.”
MHM Ella, deltog i kurs

“Tack för all hjälp och jag tycker verkligen det har varit av stort värde att jobba med dig och coachningen! Jag märker redan att det gett resultat både i vardagen och övandet, känns verkligen jätteskönt att kunna spela mer avslappnat och hålla fokus uppe.”

MHM Student, individuell coaching

“Jag hade ett behov av mental träning när jag sökte kursen trots att jag inte riktigt visste vad det var. Nu har jag fått verktyg och insikt i mental träning som gör att jag kan jobba vidare med det själv.”

MHM Student, deltog i kurs

“Att öppna upp sig själv för känslor, tankar och möjligheter. Tankesättet-sitt bästa jag.”

MHM Student, deltog i kurs

” Kursen hjälper dig att nå dina mål”

MHM Student, deltog i kurs

” Riktigt bra! Gå den! Den ger dig super motivation och verktyg till att förändra ditt liv till det bättre!”

MHM Student, deltog i kurs

“Annika är förstående, lyssnar bra och tänker utanför boxen. Det har varit en positiv och stärkande upplevelse.”

MHM Student, individuell coaching

“Kursen hjälper en att hitta tankemönster man kanske inte helt är medveten om.”

MHM Student, deltog i kurs

“That makes you think your life from another perspective, it gives you new ideas”

MHM Student, deltog i kurs