Vad klienter säger

Referenser

“Coachningen fick mig att ifrågasätta, inse och acceptera så många delar i mig och också ta mig framåt. Jag har blivit väldigt hjälpt i att ha Annika i ryggen i livets och min hjärnas alla utmaningar. Hon snappade upp mina värdeord och ledde mig alltid tillbaka till vad som var viktigt för mig i samtalet.”

Loviza Adolfsson

” – Allt som vi har pratat om och alla övningar vi gjort kommer jag kunna använda i framtiden. Jag gillar också meditationsstunderna.”

MHM musikstuderande deltog i kurs

” – At det har åbnet op for nye måder at taenke håndtere forskellige aspekter af livet.”

MHM musikstuderande deltog i kurs

” – Hjälper dig bygga upp din inre motivation och förstå sig själv bättre. Nyttigt och viktigt inom alla områden i livet.”

MHM musikstuderande deltog i kurs

” – Att öppna upp sig själv för känslor, tankar och möjligheter. Tankesättet-sitt bästa jag.”

MHM musikstuderande deltog i kurs

” – That makes you think your life from another perspective, it gives you new ideas”

MHM musikstuderande deltog i kurs

” -Jag har fått en klarare bild på vad jag vill och vad som hindrar mig.”
MHM musikstuderande deltog i kurs

” – Kursen hjälper dig att nå dina mål”

MHM musikstuderande deltog i kurs

” – Riktigt bra! Gå den! Den ger dig super motivation och verktyg till att förändra ditt liv till det bättre!”

MHM musikstuderande deltog i kurs

” – Kursen hjälper en att hitta tankemönster man kanske inte helt är medveten om.”

MHM musikstuderande deltog i kurs