Integritetspolicy

&

Cookie Policy

For English version – Please visit this page

Annika Fredriksson värnar personlig integritet och behandlar personuppgifter utifrån de krav som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga lagar.
Vad är en personuppgift?
Personuppgift är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen.
Behandling av personuppgifter är allt som sker sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer.
Vilka personuppgifter samlas in och varför?
I huvudsak behandlas ditt namn, emailadress samt telefonnummer för att kunna upprätthålla kontakt och svara på dina mail. Coachöverenskommelse samt dina svar på frågor sparas så länge som vårt samarbete varar.
Annika Fredriksson följer ICF:s etiska riktlinjer som innefattar att det Klienten delar håller hon konfidentiellt. Annika Fredriksson för loggbok inför framtida certifiering och lämnar då Klientens kontaktuppgifter vidare till ICF- International Coach Federation för att uppvisa coachade timmar.

Du är alltid välkommen att kontakta mig,  på email: coach@annikafredriksson.se,  om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas.

Läs mer här nedan om Cookie Policy.